Health Quarantine System

Health Quarantine System

          การป้องกันการกระจายของโรคโควิด-19 ไม่ให้แพร่ระบาดไปในวงกว้าง ที่ดีที่สุดคือการกักกันตัวเอง ระยะเวลา 14 วัน นับแต่วันที่เราสงสัยว่าเราสัมผัสโรค จนถึง 14 วันเพื่อให้ไม่ไปแพร่กระจายเชื้อ

          แต่การปฏิบัติตัวเพื่อให้อยู่ได้อย่างถูกต้องตลอด 14 วัน ทั้งการปฏิบัติตัว และปฏิบัติใจ ทีม CoCare พัฒนาการดูแลอย่างถูกต้องและเป็นระบบ เพื่อให้ผู้สมัครใจจะกักกัน สามารถค้นพบควาผิดปกติ หรือ ช่วยให้ผ่านพ้นไปได้อย่างดีและปลอดภัย มีทีมแพทย์ พยาบาล นักสาธารณสุข อาสาสมัคร ที่ได้รับการเตรียมความรู้และทักษะ พร้อมที่จะอยู่เป็นเพื่อน(#อยู่ห่างๆอย่างห่วงๆ) ระบบจะส่งข้อมูลเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอาการ หรือการปฏิบัติตัวเฉพาะอย่างให้ ช่วยให้เราผ่านเรื่องนี้ไปด้วยกัน ลงทะเบียนผู้สมัครใจ เข้าสู่ระบบดูแลสุขภาพ 14 วันกับ CoCare

เราจะผ่านเหตุการณ์นี้ไปด้วยกัน!!!